responsive image

Doelstelling ANBI

Het Voorzieningen Loket Almere (VLA) is in 2005 opgericht en heeft haar plek aan de Steiger 122 te Almere.
Meer weten over de geschiedenis van VLA? Klik dan hier.

De missie

Stichting VLA heeft als doel mensen, die door financiële nood niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken door, in samenwerking met de Voedselbank, het eigen aanbod en via professionele hulpverleners, een financieel hersteltraject in te zetten de mensen te ondersteunen met levensmiddelen volgens de schijf van 5.

Om onze doelstelling waar te maken heeft VLA een Kledingloket en verzorgt zij de toegang tot de supermarkt van de Voedselbank Almere en het Meubel- en Witgoedloket Almere. Daarnaast organiseert VLA cursussen en verzorgt zij spreekuren.

Het doel

Het doel van VLA is cliënten te ondersteunen om zo snel mogelijk weer volwaardig aan onze samenleving te kunnen meedoen. Tijdelijke ondersteuning op alle leefgebieden is in onze visie noodzakelijk om tot dat doel te komen.

Hulp van VLA is nooit vrijblijvend. We verwachten dat cliënten actief deelnemen aan een hulpverleningstraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. We zijn er bijzonder trots op dat onze cliënten gemiddeld na zo’n 7 maanden weer op eigen benen kunnen staan.

Vrijwilligers

VLA is een stichting die vrijwel volledig door onbetaalde vrijwilligers wordt gerund. De vaste kern van de medewerkers beslaat zo’n 150 mensen. Dit zijn de mensen in de winkel, de magazijnen en de coördinatoren op kantoor.

Daarnaast heeft VLA een ruim netwerk van vrijwilligers waar incidenteel een beroep op wordt gedaan. Gelukkig kan VLA ook altijd rekenen op scholieren en studenten die (maatschappelijke) stage lopen bij de stichting.

RSIN 816874207

Beleidsplan

Klik hier voor het actuele beleidsplan van VLA

Klik hier voor de laatste jaarrekening

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Eric Vonk Voorzitter
Bestuurslid communicatie
Wim Bakker Penningmeester
Marlot Seemer Secretaris
Jan Kees den  Bakker Bestuurslid HRM
Bert Groot Roesink Bestuurslid Externe contacten en voedselveiligheid

 

De bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding voor hun inzet.