responsive image

Geschiedenis

Voedselbank Almere werd in 2005 opgericht als VoedselLoket Almere. Twee Almeerders met het hart op de juiste plek bundelden de krachten om plaatsgenoten in financiële nood te helpen. Peters Mons, diaken bij de Protestantse gemeente Almere merkte dat veel gezinnen financiële ondersteuning nodig hadden. Wally Stahlberg van het Rode Kruis zag die problemen ook. Zo werd door de Gezamenlijke Kerken Almere en het Rode Kruis de Stichting VoedselLoket Almere (VLA) opgericht.

De producten werden ingezameld bij supermarkten en soms ook gekocht.  Op die manier werden 25 gezinnen geholpen. Dat aantal groeide al snel en de garage werd te klein. Het VoedselLoket verhuisde naar een groter pand aan de Binderij. Vanaf het begin werden meubels en witgoed online aangeboden.

Omdat het pand aan de Binderij een hoge huur had werd in 2009 een ander, aanzienlijk goedkoper, pand gevonden aan de Josephine Bakerstraat. Het aantal klanten van het VoedselLoket groeide ondertussen gestaag. Het uitdelen van de voedselpakketten moet anders vonden de initiatiefnemers. Mensen moeten eigenlijk zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben. Daardoor behouden ze hun waardigheid, zelfstandigheid en houden regie over hun leven.. Er moest dus een supermarkt komen. Zo leren ze ook om uit te komen met een budget en worden ze bewust van de waarde van spullen. Klanten houden dus zelf de regie en hoeven niet altijd dankjewel te zeggen. Maar om een supermarkt te kunnen inrichten moest er wel weer verhuisd worden.

Aansluiting bij Voedselbanken Nederland was al lang een wens. Omdat VoedselLoket Almere naast voeding, ook een hulpverleningstraject, meubels, witgoed en kleding aanbood, was aansluiting niet mogelijk. Beide organisaties groeiden in de loop der tijd naar elkaar toe en in mei 2020 was het zover. Het voedseldeel van VoedselLoket Almere gaat verder als Stichting Voedselbank Almere.